Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetycznaREGULAMIN NABYWANIA I REALIZACJI BONÓW UPOMINKOWYCH:


1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon.


2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.


3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.


4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.


5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).


6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.


7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.


8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.


9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.


10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.


11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.


12. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie, w którym został nabyty. Jeśli nabywca jest zainteresowany kupnem bonu do realizacji w dowolnym Gabinecie w sieci, Bon powinien zakupić na stronie www.bony.yasumi.pl


13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.


14. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową (adres email znajduje się w zakładce Kontakt) zarezerwowanej wizyty minimum 5 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)


15. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu.


16. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Gabinetu.


17. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.


18. Ochrona danych osobowych:


- Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.


- Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).


- Administratorem danych osobowych jest Gabinet - sprzedawca, którego dane znajdują się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.


- Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.


- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.REGULAMIN INSTYTUTU YASUMI OSTRZESZÓW ORAZ POLITYKA RODO
1. INSTYTUT ZDROWIA I URODY YASUMI Ostrzeszów, ze stroną internetową www.ostrzeszow.yasumi.pl oraz siedzibą w 63-500 Ostrzeszów, ul. Generała Władysława Sikorskiego 22; NIP:5140342714 .

2. Godziny otwarcia Instytutu: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 18:00, sobota: 10:00 - 14:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Instytut Yasumi jest nieczynny.

3. Instytut Yasumi oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.

4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Instytutu Yasumi o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.

Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Instytut Yasumi nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w salonie w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.

6. Zakup usługi w Instytucie Yasumi jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Instytut Yasumi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Instytutu Yasumi.

7. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.

8. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

9. Karnety wykupione w Instytucie Yasumi ważne są przez okres 1 miesiąca od daty wykonania pierwszego zabiegu lub zgodnie z terminem określonym przez kosmetologa. 

10. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi. Promocje nie obowiązują przy dokonywaniu płatności kartą.

11. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Instytucie usług lub kosmetyków.

12. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie, Instytutu Yasumi nie ponosi odpowiedzialności.

13. Za usługi świadczone w Instytucie Yasumi płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, voucherami, bonami i punktami firm współpracujących z Instytutem Yasumi lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem lub punktami, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. Lista firm współpracujących umieszczona jest na stronie internetowej Instytutu Yasumi.

14. Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.

15. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 24 godzin. Jeżeli 24-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane Instytut Yasumi ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Instytut Yasumi traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera.

16. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.

17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Instytutu Yasumi są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.RODO -POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUT ZDROWIA I URODY YASUMI – OSTRZESZÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PHU S.C. Magdalena i Paweł Namysł z siedzibą w Ostrzeszowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 22 pod nazwą handlową: INSTYTUT ZDROWIA I URODY YASUMI – Ostrzeszów

2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

3. W INSTYTUT ZDROWIA I URODY YASUMI– Ostrzeszów  przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.

4. USŁUGA KOSMETYCZNA W INSTYTUT ZDROWIA I URODY YASUMI – Ostrzeszów

- Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w INSTYTUT ZDROWIA I URODY YASUMI, ul. Generała Władysława Sikorskiego 22, 63-500 Ostrzeszów . W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

- Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

i)  marketingu własnych produktów lub usług,

ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

- Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.

5. USŁUGA NEWSLETTER

- Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.

- Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

- Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.

- Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.

6. FORMULARZ KONTAKTOWY

- Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.

- Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

- Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.WARUNKI OGÓLNE Gift Card 50 PLN


   1. Kupując Voucher Nabywca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i będzie stosował się do jego postanowień.
   2. Gift Card może być realizowany wyłącznie w gabinecie Yasumi Ostrzeszów
   3. Gift Cardnie podlega zwrotowi lub/i wymianie na gotówkę.
   4. Gift Cardwykorzystany może być jednorazowo bez możliwości podziału jego wartości na więcej niż jedno zamówienie.
   5. Gift Card upoważnia do zniżki w wysokości 50 zł od ceny dowolnie wybranego zabiegu o wartości cennikowej przekraczającej 200 zł (z wyjątkiem zabiegów z kategorii Pielęgnacja dłoni i stóp, Wizaż, Depilacja Woskiem, Henny / Regulacji oraz Diet).
   6. Gift Card nie łączy się z innymi promocjami oraz bonami podarunkowymi.
   7. Organizator ma prawo odmówić realizacji Vouchera () w przypadku, gdy upłynął jego termin ważności.
   8. Maksymalny termin realizacji to 30 dni od daty wpisanej na Voucherze (Gift Card) .
   9. Gift Card jest jednorazowego użytku i traci ważność w chwili jego wykorzystania lub po skończenia jego terminu ważności.
   10. Voucherów (Gift Card) nie można sumować.
   11. Gift Card nie może zostać wykorzystany jako zniżka na zakup Bonu Podarunkowego.

WAŻNOŚĆ Gift Card 50 PLN

    1. Maksymalny termin realizacji to 30 dni od daty wpisanej na Voucherze .
    2. Okres ważności Vouchera nie podlega wydłużeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin opublikowano w dniu 04.12.2019r.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy on praw Nabywcy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej www.ostrzeszow.yasumi.pl. Wszelkich informacji dodatkowych można się dowiadywać pod adresem mailowym ostrzeszow@yasumi.pl .
   3. Za przechowywanie danych osobowych odpowiada PHU S.C. Magdalena i Paweł Namysł z siedzibą w Ostrzeszowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 22 pod nazwą handlową: INSTYTUT ZDROWIA I URODY YASUMI – Ostrzeszów
   4. Obowiązuje Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

WARUNKI OGÓLNE  Voucher

   1. Otrzymujący Voucher Nabywca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i będzie stosował się do jego postanowień.
   2. Voucher może być realizowany wyłącznie w gabinecie Yasumi Ostrzeszów
   3. Voucher nie podlega zwrotowi lub/i wymianie na gotówkę.
   4. Voucher wykorzystany może być jednorazowo bez możliwości podziału jego wartości na więcej niż jedno zamówienie.
   5. Voucher upoważnia do zniżki w wysokości podajenj na voucherze od ceny dowolnie wybranego zabiegu o wartości cennikowej przekraczającej 150 zł (z wyjątkiem zabiegów z kategorii Pielęgnacja dłoni i stóp, Wizaż, Depilacja Woskiem, Henny / Regulacji oraz Diet).
   6. Voucher nie łączy się z innymi promocjami oraz bonami podarunkowymi.
   7. Organizator ma prawo odmówić realizacji Vouchera w przypadku, gdy upłynął jego termin ważności.
   8. Maksymalny termin realizacji to 30 dni od daty wpisanej na Voucherze .
   9. Voucher jest jednorazowego użytku i traci ważność w chwili jego wykorzystania lub po skończenia jego terminu ważności.
   10. Voucherów nie można sumować.
   11. Voucher nie może zostać wykorzystany jako zniżka na zakup Bonu Podarunkowego.

WAŻNOŚĆ Voucher

   1. Maksymalny termin realizacji to 30 dni od daty wpisanej na Voucherze .
   2. Okres ważności Vouchera nie podlega wydłużeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin opublikowano w dniu 04.12.2019r.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy on praw Nabywcy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej www.ostrzeszow.yasumi.pl. Wszelkich informacji dodatkowych można się dowiadywać pod adresem mailowym ostrzeszow@yasumi.pl .
   3. Za przechowywanie danych osobowych odpowiada PHU S.C. Magdalena i Paweł Namysł z siedzibą w Ostrzeszowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 22 pod nazwą handlową: INSTYTUT ZDROWIA I URODY YASUMI – Ostrzeszów
   4. Obowiązuje Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

       

       

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem